Wiesław Chrzanowski o życiu duchowym

29 kwietnia mija 3. rocznica śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, marszałka Sejmu, senatora RP. W czasie wojny był członkiem Młodzieży Wielkiej Polski, Młodzieży Wszechpolskiej. Żółnierz NOW-AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Założyciel i pierwszy prezes ZChN.

 
Przytaczamy jego słowa, które napisał w 1947 r. , pod pseudonimem Andrzej Żur, w „Tygodniku Warszawskim”, a które nic nie straciły na aktualności:

 
…Bolesław Prus napisał, że w życiu panuje atmosfera, która „ani nie jest mrozem, ani upałem, lecz raczej kwaszeniem się i gniciem ziemi, powietrza i dusz ludzkich” […] Jedynym sposobem wyjścia z tego impasu, a przez to uzdrowienia życia narodowego, jest praca nad ugruntowaniem wśród ludzi pełnej i jasnej postawy duchowej.

Niezłomni

No comments yet.

Leave a Reply

CommentLuv badge