Tag Archives: Unia

Czy socjalizm można pogodzić z Ewangelią?

Posted 06 grudnia 2014 | By | Categories: Home | No Comments

Wydaje się to mało prawdopodobne, jednak wszystko zależy od tego, jak się rozumie socjalizm. Kazimierz Studentowicz, przedwojenny ekonomista, publicysta i myśliciel katolicki, członek Stronnictwa Pracy i organizacji „Unia”, więzień stalinowskich kazamatów, uczestnik ożywionych dyskusji w Polsce Ludowej – dziś nieco zapomniany, był myślicielem oryginalnym i twórczym. Socjalizm pojmował jako swoistą rzeczywistość społeczną, sposób patrzenia na […]

Uczmy się od Węgrów

Posted 29 lipca 2014 | By | Categories: Home, Jak napisać książkę | No Comments

Niedawno premier Węgier, Viktor Orban, zadeklarował, że owszem, czuje się solidarny z Ukrainą, ale jego kraj jest dla niego ważniejszy i musi dbać o jego interesy. Słowa te Orban wypowiedział w kontekście budowy rurociągu South Stream, który ma przebiegać przez teren Węgier, omijając Ukrainę. Cokolwiek by nie powiedzieć o Orbanie, że jest taki i owaki, […]