Archive for 'Home'

Filozofia – co w tym ciekawego?

Posted 22 listopada 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Właściwie to nic. Wszystko już było. Od starożytności, czyli od Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Marka Aureliusza, Epikteta, poprzez średniowiecze (przede wszystkim św. Tomasza z Akwinu), aż do nowożytności, nie wymyślono nic nowego w kwestii moralności i moralnego życia. Dlaczego dzisiaj miałoby to być ciekawe? W tym miejscu zaczyna się problem. Wszechogarniająca nas zewsząd propaganda sukcesu, łatwego […]

Cesarz-filozof, czyli jak się nie dać postmodernizmowi

Posted 04 września 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Cesarz rzymski i wyzwoleniec – kontrasty społeczne nie przeszkadzają wielkim umysłom w tworzeniu. Wielcy filozofowie starożytności pozostawili dorobek, który do dziś nie został do końca wykorzystany dla naszego dobra. Nasilające się zaburzenia psychiczne, emocjonalne, duchowe czy nerwowe istniały już w starożytności, jednak dzisiaj stały się prawdziwą epidemią, groźniejszą od wirusa, którego można zwalczyć lekiem czy […]

Generał, który walczył z dziećmi

Posted 09 sierpnia 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Był nazywany „katem Warszawy”.  Generał SS i policji Heinz Reinefarth. W rozmowie, przeprowadzonej z nim przez Krzysztofa Kąkolewskiego w połowie lat 70. ub. wieku, „skarżył się”, że: „Dzieci też walczyły. […] są tam zdjęcia dzieci uzbrojonych w granaty, a nawet pistolety maszynowe. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie zdarzały się wypadki, że strzelano do […]

Łazarz przekroczył „prawo śmierci”

Posted 21 lipca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Łazarz jest człowiekiem, który przeżył własną śmierć. Dlatego też [jego] historia ewangeliczna, jak żadna inna, mogła być dla rosyjskiego wizjonera mocnym argumentem, obalającym prawdę o konieczności śmierci. Co więcej, świadomość Łazarza po ożywiającej go interwencji Chrystusa funkcjonuje już w optyce post mortem [po śmierci]. Wskrzeszony Łazarz stanowi więc paradygmat „nowej świadomości” realnie przekraczającej „prawo śmierci”. […]

Co tam, panie, w polityce?

Posted 17 lipca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Proponujemy naszym czytelnikom specjalną „politologiczną” promocję. Nasi autorzy, profesorowie i wykładowcy renomowanych uczelni, w tym prof. Lech Mażewski, politolog i historyk prawa polskiego, poruszają tematy ważne i niekiedy drażliwe czy kontrowersyjne. Wyjątkowość Mażewskiego polega m.in. na tym, że podjął temat zdawałoby się, nietykalny, czyli mit Solidarności i wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 r. […]

Stefan Kisielewski jako publicysta i „zwierzę polityczne”

Posted 15 lipca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać – to słynna opinia Stefana Kisielewskiego wygłoszona po 1956 r., czyli po „odwilży październikowej”. Kisielewski był krytyczny wobec nadchodzących przemian, a stał się takim jeszcze bardziej „…od chwili, kiedy uruchomiona została dynamika zdarzeń kulminujących w powstaniu masowego i robotniczego […]

Frankenstein vs. golem

Posted 06 czerwca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

„Duch Frankensteina” spoczął natomiast na pionierskim przedsięwzięciu naukowym reaktywowania wymarłych gatunków ze szczątków zmarłych osobników metodą międzygatunkowego klonowania somatycznego, na razie z wykluczeniem homo sapiens. Także doniesienia ze stycznia 2018 r. o sklonowaniu pierwszych ssaków z rzędu naczelnych (małpy z rodziny makakowatych) dowodzą, że zbliżamy się do niebezpiecznego punktu krytycznego – zapanowania nad tajemnicą ludzkiego […]

Transhumanizm, czyli człowiek przejściowy

Posted 22 maja 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Już od starożytności spór o człowieka jest częścią sporu o byt, o to, czym byt jest… Według Parmenidesa, jest wieczny i niezmienny, wciąż ten sam. Z kolei Heraklit uważał, że panta rhei – wszystko płynie. Jego zdaniem, byt to ciągła zmiana, proces, nie zaś wieczna niezmienność. Spór ten znajduje swoje odzwierciedlenie w sporze o to, […]

Kazanie Skargi ze słynnego obrazu Jana Matejki

Ks. Piotr Skarga vs. Józef Maria Hoene-Wroński?

Posted 30 kwietnia 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Wybitne postaci, przywołane w książce „Zboże polskiego myślenia„, to m.in. sławny i znany z obrazu Jana Matejki – ks. Piotr Skarga. Mniej znany, ale równie wybitny, jest matematyk i wynalazca – Józef Maria Hoene-Wroński. Co ich łączyło? Zabrzmi dziwnie, zwłaszcza dzisiaj, ale łączyła ich miłość do ojczyzny. Co prawda, różnie sobie wyobrażali ustrój umiłowanej ojczyzny, […]

Zboże polskiego myślenia – historia polskiej myśli politycznej

Posted 22 kwietnia 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi Fascynująca podróż poprzez historię polskiej myśli politycznej pozwala na zapoznanie się z tym, co w tej myśli było najlepsze i najbardziej wartościowe; co pozwala także myśleć o Polakach […]