Tag Archives: transhumanizm

Łazarz przekroczył „prawo śmierci”

Posted 21 lipca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Łazarz jest człowiekiem, który przeżył własną śmierć. Dlatego też [jego] historia ewangeliczna, jak żadna inna, mogła być dla rosyjskiego wizjonera mocnym argumentem, obalającym prawdę o konieczności śmierci. Co więcej, świadomość Łazarza po ożywiającej go interwencji Chrystusa funkcjonuje już w optyce post mortem [po śmierci]. Wskrzeszony Łazarz stanowi więc paradygmat „nowej świadomości” realnie przekraczającej „prawo śmierci”. […]

Transhumanizm, czyli człowiek przejściowy

Posted 22 maja 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Już od starożytności spór o człowieka jest częścią sporu o byt, o to, czym byt jest… Według Parmenidesa, jest wieczny i niezmienny, wciąż ten sam. Z kolei Heraklit uważał, że panta rhei – wszystko płynie. Jego zdaniem, byt to ciągła zmiana, proces, nie zaś wieczna niezmienność. Spór ten znajduje swoje odzwierciedlenie w sporze o to, […]