Tag Archives: narodowcy

Polscy Żydzi-narodowcy

Posted 12 sierpnia 2014 | By | Categories: Home, Jak napisać książkę | No Comments

Nikt nie prowadził dotąd badań nt. odsetka Żydów w Narodowej Demokracji. Krążące stereotypy o rzekomym antysemityzmie endeków z góry wykluczały takie badania. Przytaczamy dwa wybrane fragmenty listów Żydów z 1911r. – jednego członka Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wykształconego prawnika, b. sędziego sądu powiatowego, oraz drugiego – zwykłego mieszkańca Złoczowa, słabo posługującego się językiem polskim, sympatyka Stronnictwa.   […]