Tag Archives: nacjonaliści ukraińscy

O ludobójstwie Polaków na Wołyniu…

Posted 22 marca 2015 | By | Categories: Home | No Comments

O ludobójstwie Polaków na Wołyniu pierwszy mówił Włodzimierz Cimoszewicz już kilkanaście lat temu. Niedawno Leszek Miller wypowiedział się na temat wzrastającego nacjonalizmu ukraińskiego i uchwalania coraz to nowych uroczystości państwowych w rocznicę rzezi wołyńskiej przez parlament ukraiński.   Zastanawiamy się, jakimi względami kierują się postkomuniści, mówiąc na temat zbrodni wołyńskiej. Mogą to być względy ideowe, […]