O ludobójstwie Polaków na Wołyniu…

O ludobójstwie Polaków na Wołyniu pierwszy mówił Włodzimierz Cimoszewicz już kilkanaście lat temu. Niedawno Leszek Miller wypowiedział się na temat wzrastającego nacjonalizmu ukraińskiego i uchwalania coraz to nowych uroczystości państwowych w rocznicę rzezi wołyńskiej przez parlament ukraiński.

 

Zastanawiamy się, jakimi względami kierują się postkomuniści, mówiąc na temat zbrodni wołyńskiej. Mogą to być względy ideowe, osobiste, na filomoskalizmie kończąc. Być może także względy wyborcze, ponieważ SLD zorientował się, że nie wszyscy wyborcy (wbrew propagandzie mediów głównego nurtu) popierają Ukrainę w wojnie z Rosją…

 
Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy, a może ukraińscy szowiniści… W żadnym razie nie możemy mówić, choć doświadczenia niektórych, cudem ocalałych Polaków, wydają się temu przeczyć, o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na ludności polskiej Wołynia i innych ziem wchodzących w skład II RP. Znanych jest bowiem wiele przypadków uratowania życia i zdrowia Polaków właśnie przez Ukraińców czy ukraińskich duchownych, także unickich.
Nawet twierdzenie, że ludobójstwa dokonali nacjonaliści ukraińscy jest uproszczeniem.Mord ten był dziełem tych Ukraińców, którzy uwierzyli i dali się uwieść ideologii szowinistycznej głoszonej przez część nacjonalistów ukraińskich.

W myśl tej ideologii, po pierwsze, między narodami trwa ciągła rywalizacja i walka, w której zwycięzcą może być tylko naród przebieglejszy, wytrwalszy, sprytniejszy, bezwzględniejszy, po drugie, Ukraińcy stanowią grupę uprzywilejowaną, a dobrem jest wszystko to, co służy narodowi ukraińskiemu jako właśnie jakoś uprzywilejowanemu, lepszemu, bardziej „ludzkiemu”, wartościowszemu itp. niż inne. Szowiniści ukraińscy świadomie dążyli nie tyle do wygnania Polaków z ziem, które uważali za przynależne Ukraińcom, ale ich wymordowania, eksterminacji, która obejmowała wszystkich – od kobiet w ciąży i niemowląt, po starych, chorych, niedołężnych. W tym sensie hekatomba Polaków na Wołynia jest „zasługą” szowinistów ukraińskich.
Osobną kwestią jest sprawa popularności ideologii szowinizmu narodowego wśród ówczesnych i współczesnych Ukraińców… Wydaje się, że szowinizm ukraiński jest rzeczywiście groźniejszy dla Polski i Polaków niż dla Rosji i Rosjan, z oczywistych, ilościowych względów.

 
Natomiast w kwestii oskarżeń Ukraińców o dokonanie ludobójstwa na ludności polskiej Wołynia, wypada dodać, że oskarżanie całej nacji nie należy do cywilizacji łacińskiej, której resztki w Polsce jeszcze się bronią. Odpowiedzialność zbiorowa, obciążanie winą zbiorową i zbiorową zasługą jest typowe dla cywilizacji żydowskiej. W cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej każdy odpowiada za swoje myśli, słowa, uczynki i zaniedbania…, zbiorowość, do której jednostka należy, tylko o tyle, o ile mogła czemuś zapobiec lub coś sprowokować nie naruszając autonomii sumienia osoby.

No comments yet.

Leave a Reply

CommentLuv badge