Tag Archives: Sue Ryder

Kościół nie tylko nieznany, ale też zapomniany

Posted 19 sierpnia 2014 | By | Categories: Home | No Comments

Kościół (z języka greckiego – ecclesia) oznacza zwołanie, zgromadzenie. Tak „zwołał się” m.in. Kościół w Londynie, na początku lat 80. ub. wieku. To było prawdziwe pospolite ruszenie, w które zaangażowała się także słynna Sue Ryder, Lady Ryder of Warsaw, wielka przyjaciółka Polski i Polaków. Wspomina Albin Tybulewicz.     To było na początku listopada 1980 […]