Tag Archives: nieśmiertelność

Łazarz przekroczył „prawo śmierci”

Posted 21 lipca 2021 | By | Categories: Home | No Comments

Łazarz jest człowiekiem, który przeżył własną śmierć. Dlatego też [jego] historia ewangeliczna, jak żadna inna, mogła być dla rosyjskiego wizjonera mocnym argumentem, obalającym prawdę o konieczności śmierci. Co więcej, świadomość Łazarza po ożywiającej go interwencji Chrystusa funkcjonuje już w optyce post mortem [po śmierci]. Wskrzeszony Łazarz stanowi więc paradygmat „nowej świadomości” realnie przekraczającej „prawo śmierci”. […]