Niezłomne intelekty

Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu o naszej książce „Niezłomni w epoce fałszywych proroków. Środowisko Tygodnika Warszawskiego 1945-1948.” , który ukazał się w Tygodniku Powszechnym z 13 kwietnia. Autorem tekstu jest dr Filip Musiał z krakowskiego IPN-u, który ukazał skalę represji, jaka dotknęła zespół pisma po jego rozgromieniu przez komunistów. Osoby, które tworzyły zespół Tygodnika, m.in. Jerzy Braun, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, Wiesław Chrzanowski, o. Jacek Woroniecki, ks. Kaczyński i in., były wybitnymi intelektualistami, którym udało się przeżyć wojnę. Tuż po jej zakończeniu postanowili służyć Polsce, więc założyli Tygodnik Warszawski, w którym rozpoczęli polemikę z władzą komunistyczną. Byli bezkompromisowi, z żelazną konsekwencją udowadniali, że marksizmu nie uda się pogodzić z katolicyzmem, mieli ukształtowane poglądy na każdą dziedzinę życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Władza komunistyczna początkowo próbowała polemizować, ale szybko zorientowała się, że po jej stronie nie ma tak wybitnych umysłów, aby dotrzymać im kroku w walce na argumenty. Sięgnięto więc po stare, „wypróbowane” argumenty – siły i represji. Redakcja została zamknięta, a jej członkowie aresztowani i skazani na długoletnie wyroki więzienia. Niektórzy, jak redaktor naczelny ks. Kaczyński, nie przeżyli więzienia, inni stracili zdrowie, ale to, co po nich zostało – dorobek intelektualny – jest aktualne do dziś. To autorzy Tygodnika, już 70 lat temu, przewidzieli unię europejską, choć nazywali ją inaczej, upadek komunizmu, gospodarkę wolnorynkową i in. Nie byli wizjonerami czy prorokami, po prostu zdroworozsądkowe myślenie wskazywało na procesy, które nastąpiły. Jednocześnie byli to żarliwi patrioci, którzy, tak jak Prymas Tysiąclecia, mówili, że „kochają Ojczyznę bardziej niż własne serce”. Dzisiaj już nikt tak nie pisze.Niezłomni w epoce

No comments yet.

Leave a Reply

CommentLuv badge